Şeb-i Yelda

Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkid ne bilir
Mübtelayı gâma sor, kim geceler kaç saat.—Mehmed bin Süleyman (Fuzûlî)

Lorem Ipsum

“Acıyı seven, arayan ve ona sahip olmak isteyen hiç kimse yoktur. Nedeni basit. Çünkü o acıdır…”