Şeb-i Yelda

Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkid ne bilir
Mübtelayı gâma sor, kim geceler kaç saat.—Mehmed bin Süleyman (Fuzûlî)

Düşüncelerinizi paylaşın.